Endüstriyel İzalosyon

Eylül 12, 2020

Sanayi devriminden bu yana artan insan ihtiyacı ile birlikte endüstride olağan üstü bir şekilde gelişmiştir. Gıdadan giyime ; ulaşımdan sağlığa her şey endüstrinin bir dalı konumuna geldi. Endüstri gelişmesini her alanda sağladığı kolaylıkla yapabildi. Üretimin nerede yapıldığı ham maddenin nereden aldığı yapılan ürünlerin pazarının nerde olduğu ürünün pazara hangi yollarda ulaşıldığı, ürünlerin muhafaza etmek için neler gerektiği Endüstrinin en pratik yolunu bulması gerektiği mevzular olmuştur. Bunlardan ürünün yapıldığı yer ve ürünün muhafazası çok daha önem arz etmektedir. Çünkü ürüne arzın ne zaman geleceği yada ürüne talebin azalıp artacağı değişen dünya koşullarında bilebilmek zordur. Burada ürünün yapıldığı fabrikada ısının korunması gereken durumlarda mesela sıvı haline koruması gereken maddelerin uygun sıcaklıkta tutmak için veya ürünün saklandığı büyük depoların soğuk yada sıcak olmasını endüstriyel izolasyon ile yapılmaktadır. Bu izolasyon taş yünü denilen bir maddeyle yapılır. Ve çoğu durumda çok gerekli bir uygulamadır. İzolasyon Türkiye de son 20 30 yılda gelişirken Endüstriyel izolasyon çok daha hızlı bir şekilde gelişmektedir.

İzolasyon verimliliği bir takım önlemler alarak verimliliği artırmak amaçlı sıklıkla tercih edilmektedir. Gerek sıcak hava şartları gerekse de soğuk hava şartları başta olmak üzere pek çok nedenden dolayı izolasyon işlemi gerçekleşebilir. Hava şartlarının dışında mevcut ısının korunması adına tank ve boru hatlarında da izolasyon tercih edilmektedir.

İklim şartları gereğince endüstriyel izolasyon yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğuk kış aylarında boru hatlarında yer alan akışkan malzemelerin donmasının önüne geçmek adına hat boyunca endüstriyel izolasyon işlemi uygulanır. Böylelikle dış ısının boru içerisindeki malzemeye etki etmesi önlenerek sorun yaşanmadan kış ayları tamamlanmış olur.

Endüstriyel izolasyon kullanımının gerekçelerinden bir diğeri ise boru hatları veya tank içerisindeki gaz veya sıvı malzemenin ısı değerini korumaktır. Belirli oranda ısıtılan veya sıcaklığa sahip olan malzemenin bu sıcaklığını boru hattı üzerinden taşınana dek sürdürmesi adına endüstriyel izolasyon işlemi uygulanır. Bu işlem uygulanırken sıcaklık değerlerinin hangi aralıkta olacağına dikkat edilerek izolasyon malzemesi tercihi belirlenir. Böylelikle mevcut durum için en verimli işlem gerçekleştirilir.

Geçmişte çok fazla kullanılmayan fakat günümüzde giderek kullanım alanı yaygınlaşan endüstriyel izolasyon ürünlerinin soğuk izolasyon amaçlı kullanıldığını da belirtmek gerekiyor. Soğuk su depolarında veya yangın musluklarına giden borular üzerinde içerideki soğukluğun dış ısıyla temas ederek düşmemesi için endüstriyel izolasyon işlemi uygulanır. Böylelikle hem kış aylarında donma olayı gerçekleşmezken hem de yaz aylarında sıcaklık değerlerinin hedeflenen dereceler arasında tutulması sağlanır.

Hedeflenen sıcaklık değerlerinin yakalanarak verimliliğin sağlanması adına izolasyon işlemi kritik öneme sahiptir. Yapılan masrafların kısa sürede kendini amorti eden bir sisteme dönüştüğü endüstriyel izolasyon iş akışının planlanan rutinde devam etmesi adına da katkı sağlamaktadır. Böylelikle hem programdaki tüm işlemler don olayına ve ısınmaya karşı sorunsuzca ilerlerken hem de işlerin durmadan akış içerisinde sürdürülmesi ekonomik katkı sağlayacaktır.

Form Mühendislik tarafından sunulan tüm hizmetlerde kullanılan malzemeler Avrupa standartlarına uygundur. Gerekli tüm sertifikalara sahip ürünler ile uzun ömürlü kullanım imkanı sunulmaktadır. Ayrıca Form Mühendislik tarafından sağlanan keşif ve çözüm hizmetleri alanında uzman mühendisler tarafından gerçekleştirilmektedir.