KULLANILAN ALANLARDA NE FAYDASI VAR?

Boru hatlarında kullanılan heat tracing elektrikli ısı izleme sistemlerinin faydaları:

  • Hatlarda akışkan sürekli akış halindedir ve süreç çok daha hızlı ve verimli olur.
  • Akış hatlarında istemeyen ısı değişiklikleri olmayacağı için çok daha kaliteli ürün elde edilmektedir.
  • Isı değişikliklerinin boru tesisatında oluşturacağı hasarların önüne geçilmiş olur.
  • Çok hassas olan akış ölçüm cihazlarının ısı farklılıkları sonucunda hassasiyetlerini yitirmelerinin önüne geçilmiş olur ve cihazlardan daha doğru sonuçlar elde edilir.

Isıtıcı Kablo Boru Isıtma

Isıtıcı kablo kullanarak boruların donması önlenmektedir. Boru ısıtma sistemlerinde ısıtıcı kablo kullanımı yaygınlaşmıştır. Demir borularda kışın suyun donması boruların kırılmasına ve üretimin durmasına sebep olmaktadır. Boruların donmasını önlemek için ısıtıcı kablo kullanılmaktadır. Isıtıcı kablo kullanımında borulardaki suyun sıcaklığına göre kablo seçilir. Sadece borularda donma önlenecek ise 30W’lık kablo yeterli olacaktır. Boru ısıtmalarda kendinden regüleli ısıtıcı kablo kullanılmaktadır.

Boru ısıtmalarında izolasyon ve dış ortam sıcaklığı önemlidir mühendislerin yaptığı ısı kaybı ile boru ısıtmadaki kablo gücü seçilir 10w-20w-30w standart kablo güçleridir. Bu güçler dışındaki ısıtıcı kablolar izolasyon değişikliğinden ötürü fiyat farkı çıkarmaktadır.

Kendinden regüleli ısıtıcı kablolar güçlerine göre belli boylarda kullanılabilir 30W’lık ısıtıcı kablolar en fazla 110m kullanılırken 10W’lık ısıtıcı kablolar 150m’lik boylarda kullanılabilir.

Endüstriyel alanlarda kablo seçimi ve ömür önemli bir ayrıntıdır. Yanlış seçilecek ısıtıcı kabloların değişim masrafı izolasyon açımı gibi işlemlerde çok yüksek bedellere çıkmaktadır. Örnek olarak kostik hatlarında ısıtmada teflon izoleli kablo seçimi gerekmektedir. Her hangi bir boru arızasında kabloya zarar vermeden boru tamiri yapılması için kablo izolasyonu önemlidir. Pvc izoleli bir kablo seçiminde ufak bir sızma bile tüm kablo izolesine zarar vererek sistemin bozulmasına ve kablo değişimine gerek duymaktadır.

Boru hatlarında kışın donmayı önleme için çeşitli ısıtıcı kablo tipleri kullanılır. Kışın boru hatlarını ısıtma önemlidir. Borularda donmayı önleme için ısıtıcı kablo seçiminde iklim ve boru tipi önemlidir. Pvc borularda ısıtma yapmak için ilk önce boruların alüminyum folyo ile sarılması gerekmektedir.

Yangın hatlarında ışıtıma çok önemlidir. Yangın hatlarında ısıtıcı kablo uygulaması soğuk havalarda boruların çalışır durumda beklemesi için gereklidir. Yangın borusu ısıtmada kullanılacak kablo uzun süre hizmet vermek için üretilmelidir. Yangın hattı ısıtma; kışın yangın hatlarındaki suyun donmasını önlemek için yapılan ısıtıcı kablo sistemidir.

Boru hattı ısıtma; kışın boruların donmasını önlemek için veya borulardaki akışkanları belli sıcaklıkta tutma için yapılan uygulamadır. Boru hattı ısıtma sistemlerin pano veya termostatla kontrol edilen ısıtıcı kablolar istenilen sıcaklıkta boruları tutarlar. Boru hattı ısıtma sistemlerinde saha koşullarına göre malzeme seçimi yapılır. Patlayıcı sahalarda Ex-proof sertifikalı ürün seçilmelidir.