Boru Don Önleme

Eylül 11, 2020

Boru don önleme, boru hattı ısıtma ısıtıcı kablolar ile olur boru hattı boyunca döşenen ısıtıcı kablolar soğuk havalarda kar ve buzu çözmede etkin çözümler sunar. Su ve önemli miktarlarda su içeren sıvılar, dondukça genişler. Bu genişleme boruda çatlağa, bu da üründe hasara veya üretim kaybına veya kişisel güvenliğini tehlikeye atan durumlara sebep olabilir. Donmuş bir su borusu önemli sorunlara yol açabilir; örneğin atık su işleme tesisindeki veya soğutma kulesindeki donmuş bir boru, çalışmayı durdurarak birkaç milyon dolarlık kayba sebep olabilir. Güvenlik duşlarındaki donmuş bir boru, tehlikeli kimyasala maruz kalınması durumunda kişisel güvenliği tehlikeye atabilir. Endüstriyel tesislerde elektrikli ısıtıcı kabloların ısıtma ve ısı izleme (heat tracing) amaçlı kullanımı, buhar ve sıcak sulu sistemlere oranla sürekli bir artış göstermektedir. Bunun nedeni, modern ısıtıcı kabloların sağladığı güvenilirlik ve çok uzun ömürlü olmalarıdır. Isıtıcı kabloların esnek ve farklı güçlerde olmaları endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliği ve kontrol kolaylığı sağlamaktadır. Boru don önleme boru hattı ısıtma apartman dairelerinden gelişmiş endüstriyel fabrikalara kadar her yerde uygulanabilir bir çözüm yoludur.

 

Kış aylarında ağırlıklı olarak gece saatlerinde yaşanmaya başlayan don olayları yaşanılan yere göre gündüz saatlerinde de gerçekleşebilmektedir. Don olayının gerçekleştiği alanlarda üretim tesislerinde pek çok beraberinde yaşanabiliyor. Boru hatları içerisinde taşınan sıvı veya gaz malzemeler donarak üretim faaliyetlerinin durmasına neden olabiliyor. Bu durumun yaşanmasını engellemek adına boru don önleme sistemleri ile borular üzerine yalıtım gerçekleştirilebilmektedir.

Boru don önleme sistemi temel olarak elektriğin ısı enerjisine dönüşerek boru hattı boyunca hedeflenen sıcaklığın korunmasına yardımcı olmak için çalışmasını ifade etmektedir. Elektrikli rezistansların hat boyunca devam eden bir sıralama izlemesi ile boru hattı boyunca aynı sıcaklık değerlerinin yakalanması sağlanmaktadır.

Isıtıcı kablo olarak adlandırılan teknoloji ile borular üzerine yerleştirilen rezistanslara sahip özel ısıtıcı kablolar ile boruların her türlü çetin kış şartlarına rağmen hedeflenen sıcaklık derecelerinde kalması sağlanmaktadır. Dış ısının iç ısıyı düşürmesini engellemek adına boru hatlarında kullanan malzemelerin özelliklerine göre dış katman izolasyon malzemeleri ile kaplanarak ısı kaybının minimum düzeyde olması sağlanmaktadır. Böylelikle yüksek verim alınan boru don önleme sistemi ile üretim aşamasında herhangi bir sorun yaşamadan kesintisiz çalışabilirlik sürdürülmektedir.

Boru don önleme sistemlerinden üretim tesisleri için bahsedilse de binalarda ve evlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Kış ayalarının çetin geçtiği şehirlerde insan yaşamı için kritik öneme sahip su ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanması gerekmektedir. Dışarıda kalan su borularının donmasını engellemek adına da boru don önleme sistemleri kullanılabilmektedir.

Kullanıldığı alanlarda boru içerisindeki malzemelerin donması önlenirken hedeflenen sıcaklık değerlerinde akışkanlığını koruyan gaz veya sıvıların özelliklerini kaybetmeden nakledilmesini de sağlamaktadır. Kullanılacak mesafenin uzunluğu fark etmeksizin boru hattı boyunca aynı değerdeki sıcaklık etkisini eşit olarak dağıtarak her noktada aynı akışkanlığın sağlanması gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kısmi olarak değil kullanılan alanın tamamında etkili olmaktadır. Karla kaplı alanlarda da kullanılması uygundur.

Form Mühendislik bünyesinde bulunan tüm ürünler kendi alanlarında gerekli sertifika ve izinlere sahip ürünlerden oluşmaktadır. Avrupa standartları baz alınarak gerçekleştirilen sertifikasyon işlemlerine tabii olmayan ürünler kullanılmamaktadır. Form Mühendislik günümüz teknolojisini sizlerle buluşturarak üretim sürecine destek olmaya devam ediyor.